Vicchi Enterprise CSR

CSR

วิคกี้ เอ็นเตอร์ไพรซ์ กับ โครงการ CSR
 

ประมวลภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙

บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2016 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่ง จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา

คณะผู้บริหาร บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด นำโดย คุณวิบูลย์ วิสุทธิไกรสีห์ ประธานกรรมการ และ คุณวิสูตร วิสุทธิไกรสีห์ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ จึงมีความเห็นพร้องเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา...

ส่วนหนึ่งของคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

คณะบริหาร และพนักงาน บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ร่วมบริจาคทุนการศึกษา, อุปกรณ์การเรียนการสอน, หนังสือ และของเล่น (ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก) เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ทำความสะอาด, เครื่องบริโภคในครัวเรือน, เครื่องนุ่งห่ม และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน/ไอศครีม แก่น้องๆ เด็กกำพร้า 120 คนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559...

FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2016

วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2016 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่ง จัดขึ้น โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (สมาคม FOSTAT) เป็นประจำทุกปี......

ส่วนหนึ่งของคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ขอเชิญร่วมบริจาค

  • - ทุนการศึกษา / ค่าขนม
  • - อุปกรณ์การเรียนการสอน, หนังสือ และของเล่น (ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก)
  • - เครื่องใช้ไฟฟ้า : หลอดไฟ, พัดลมตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์เก่า ที่ยังใช้งานได้
  • - อุปกรณ์ทำความสะอาด : ไม้ถูพื้น, ไม่กวาด, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาถูพื้น
  • - เครื่องบริโภคในครัวเรือน : ข้าวสาร, ซอสปรุงรส, น้ำมันพืช ฯลฯ
  • - เครื่องนุ่งห่ม : เสื้อผ้า, รองเท้า

เพื่อมอบให้แก่ น้องๆ เด็กกำพร้า 120 คนที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 สามารถร่วมบริจากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559

FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2015

วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ FOSTAT Nestle Quiz bowl 2015 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่ง จัดขึ้น โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (สมาคม FOSTAT) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาต่างๆ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดเประโยชน์ทั้งต่อทางสถาบัน ในภาครัฐ และ เอกชน และ ต่อนิสิต นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาทางการศึกษาให้ก้าวหน้าในลำดับต่อไป......

FOSTAT Nestle Quiz bowl 2014

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่ง จัดขึ้น โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (สมาคม FOSTAT) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาต่างๆ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดเประโยชน์ทั้งต่อทางสถาบัน ในภาครัฐ และ เอกชน และ ต่อนิสิต นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาทางการศึกษาให้ก้าวหน้าในลำดับต่อไป......

Vicchi Channel

 

Recommended Products

Flaver & Beverage Flaver & Beverage Flaver & Beverage

More Information

More information is available for you,
please feel free to contact us vefood@vicchienterprise.com

Vicchi Enterprise Co., LTD
735/4, Thanya Park Shopping Mall, Bldg.D, Floor G, Room No.DG01, Srinagarindra Rd., Phattanakan Sub-District, Suan Luang District, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 (0) 2320 0999
Fax. +66 (0) 2320 5699

website : www.vicchienterprise.com
Facebook :  Vicchi Enterprise
FanPage :  VicchiEnterpriseThailand