JB Job @Vicchi Enterprise

We are looking for high caliber professionals to join us in the following positions:


รับสมัครพนักงาน

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานขายเทคนิค ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติผู้สมัคร :-

  • • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วทบ.การอาหาร, หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  • • มีประสบการณ์งานขาย 1 ปี ขึ้นไป
  • • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • • ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
  • • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รับผิดชอบงานได้ดี
  • • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  • • สถานที่ทำงานสำนักงาน (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค อาคารดี ชั้นG)
    บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด (ธุรกิจนำเข้าส่วนผสมเกี่ยวกับอาหาร)

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 081-174-4266 ,086-340-9362 ,091-808-4090

เบอร์โทรสำนักงาน : 02-320-0999 ต่อ 1102

(เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)