ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙

บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙ ทอดถวาย ณ วัดกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙

บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙ ทอดถวาย ณ วัดกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างกุศลตามพระบรมพุทธานุญาต ซึ่งการจัดทอดกฐินในครั้งนี้ จะนำรายได้ไปดำเนินการทำนุบำรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงวัด และนำไปใช้ตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์อื่นๆที่เป็นประโยชน์กับทางวัด ให้เป็นศาสนสมบัติสืบต่อไป จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างกุศลในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙

ประวัติโดยสังเขป

วัดกระทุ่มแพ้ว ตั้งอยู่ ณ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น และผู้เดินทางมาทำบุญ ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อดำ ที่ประชาชนและชาวบ้านมากราบไหว้ขอพร และประสบความสำเร็จมากมาย วัดกระทุ่มแพ้วได้รับการก่อสร้างและบูรณะปฎิสังขรเสนาสนะภายในบริเวณวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากมายโดยเจ้าอาวาสวัด คือ ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวีรานุวัฒน์

ปัจจุบันท่านเจ้าคุณยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดกระทุ่มแพ้วได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายได้แก่

 • วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 • อุทยานการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 • เสาเสมาธรรมจักร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
 • วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้แก่ท่านทั้งหลาย พร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร ได้มีชีวิตที่สดใสเจริญรุ่งเรือง ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง สี่ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และธรรมสารสมบัติ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จงทุกประการเทอญฯ

กำหนดการ
 • วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
  • เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมแห่องค์กฐิน
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีทอดกฐิน
หมายเหตุ
 • ทางวัดจะจัดของที่ระลึกสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญดังนี้ค่ะ
  • ยอดเงินทำบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท พระพุทธรูปองค์ใหญ่
  • ยอดเงินทำบุญ ๕,๐๐๐ บาท พระพุทธรูปองค์เล็ก
  • ยอดเงินทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท เข็มกลัดรูปในหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center : 02 320 0999 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณกิ่งเดือน โทรศัพท์ : 02 320 0999 ต่อ 2222 | e-mail : gingduen_p@vicchienterprise.com

#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙