ต้นเชื้อบริสุทธิ์ (Starter V)

ต้นเชื้อบริสุทธิ์ (Starter V)

แหนมชีวภาพ จากต้นเชื้อบริสุทธิ์ (Starter V)

แหนมชีวภาพ จากต้นเชื้อบริสุทธิ์ (Starter V)

Shared publicly - 18 April 2016

แหนมเป็นอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาไทย การทำแหนมเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บอาหารได้ระยะหนึ่งซึ่งทำได้โดยวิธีที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องผ่านความร้อนโดยทั่วไปการทำแหนมจะใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวการในการหมักเพื่อให้เกิดกรดแลคติค (Lactic Acid)ทำให้แหนมเปรี้ยวและเกิดกลิ่นรสที่ดีหากมีกรดแลคติคในผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ แต่หากในกระบวนการหมักมีแลคติคแอซิดแบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria) ไม่เพียงพอที่จะสร้างกรดแลคติคแล้วนั้น แหนมจะเกิดการบวม เนื้อร่วน ไม่เกิดรสเปรี้ยว และอาจเกิดสารพิษที่เป็นโทษต่อร่างกายได้

แหนมชีวภาพ

เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตแหนมโดยทั่วไปใช้เวลาในกระบวนการหมักที่ค่อนข้างนานจึงทำให้แหนมที่ได้มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ คณะนักวิจัยของไบโอเทค จึงได้ศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตแหนม โดยแยกจุลินทรีย์จนได้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และยีสต์ เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการหมักให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสที่ดีและสามารถใช้กับสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆได้

สูตรของต้นเชื้อบริสุทธิ์ ประกอบด้วย 3 สูตร คือ
  1. V1 (Lactobacillus plantarum)
  2. V2 (Lactobacillus plantarum และ Debaryomyces hansenii)
  3. V3 (Pediococcus acidilactici และ Staphylococcus xylosus)

ต้นเชื้อบริสุทธิ์ (Starter V)

ประโยชน์ของการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการบวนการหมักคือ
  1. สามารถลดระยะเวลาในการหมักให้ลดน้อยลง
  2. ทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอและคงความสดใหม่
  3. อายุการเก็บรักษานานขึ้น
  4. กรดแลคติคที่เกิดจากต้นเชื้อบริสุทธิ์มีผลช่วยลดจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษในอาหารเช่น Enterbacteriaceae spp. , Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus เป็นต้น ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้มาจากการปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของแหนม

แหนมชีวภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 02 320 0999

Vicchi Channel

 
 
 

Recommended Products

Flaver & Beverage Flaver & Beverage Flaver & Beverage

More Information

More information is available for you,
please feel free to contact us vefood@vicchienterprise.com

Vicchi Enterprise Co., LTD
735/4, Thanya Park Shopping Mall, Bldg.D, Floor G, Room No.DG01, Srinagarindra Rd., Phattanakan Sub-District, Suan Luang District, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 (0) 2320 0999
Fax. +66 (0) 2320 5699

website : www.vicchienterprise.com
Facebook :  Vicchi Enterprise
FanPage :  VicchiEnterpriseThailand